Ako to funguje

Ako to funguje pre Lektora

1. Zaregistruj sa (vytvorte si registrační účet, tzv. profil) na portálu

    

Na portálu vyplňte Vaše osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • E-mailová adresa,
 • pohlavie,
 • a označte, že súhlasíte so súhlasmi, viac informácii k súhlasom nájdete v Podmienkach používania.

Pre ochranu pred robotmi nasleduje vyplnenie captcha.

Kliknutím na tlačidlo Registrovať sa odošle do Vašej emailovej schránky registračný email, v ktorom je uložený odkaz na potvrdenie registrácie. Po kliknutí na tento odkaz sa dokončí registrácia na portálu.

Vo svojom profile uveďte čo, ako a kde doučujete. Pochváľte sa svojimi vedomosťami (vzdelanie, diplomy, kurzy, atď.), skúsenosťami (prax, pobyt v zahraničí, atď.), čí úspechmi.

V profile je potrebné vložiť aj svoju fotku.

Aby Vás študent mohol kontaktovať dajte o sebe vedieť. Vytvorte si vo svojom profile inzerát na predmety, ktoré doučujete.

2. Vloženie inzerátu

Vo Vašom profile máte možnosť kliknúť na (tlačidlo) Pridať inzerát.

Otvorí sa Vám stránka s formulárom, ktorý je potrebné vyplniť.

Najskôr si v obsahu pridania inzerátu zvoľte:

 • predmet doučovania,
 • okres alebo mesto, kde by malo doučovanie prebiehať,
 • vyplňte pole pre nadpis a krátky popis inzerátu,
 • popis inzerátu,
 • zvoľte vedomostnú úroveň predmetu,
 • vyplňte cenu akú požadujete za doučovanie,
 • zvoľte časovú jednotku vyučovacej hodiny (45 minút alebo 60 minút),
 • preferovaný čas a miesto doučovania,
 • ostatné parametre.

Vyplnenie ďalších nepovinných atribútov Vám pomôže lepšie špecifikovať Vaše časové možnosti a spôsob doučovania.

Kliknutím na tlačidlo Pokračovať alebo Pridať inzerát sa Váš inzerát uloží a hneď zobrazí na portálu pokiaľ máte účet aktívny. V prípade, že účet ešte nemáte aktívny, bude potrebné ho aktivovať kliknutím na odkaz v emailu. Po aktivácii sa inzerát začne zobrazovať.

Pokiaľ by vo vyplnenom formulári boli chyby, portál Vás na nich upozorní, aby ste ich mohli opraviť. Pokiaľ nedôjde k oprave formulára, inzerát sa na portáli nezobrazí.

Platnosť inzerátu je 120 dní. Pred vypršaním platnosti inzerátu budete informovaný o  ukončení s odkazom na jeho predĺženie. Ak nebude predĺžená platnosť inzerátu, inzerát bude automaticky deaktivovaný, tz. že sa nebude zobrazovať na portálu. Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne inzerát opäť aktivovať (tz. bude ho chcieť zobrazovať na portálu) nájde ho vo svojom profile.

3. Úprava inzerátu

Vo Vašom profile máte možnost zobraziť výpis všetkých Vašich zverejnených a skrytých inzerátov. U každého aktívneho inzerátu je možnosť zvoliť tlačidlo Upraviť inzerát. Po jeho zvolení, sa Vám zobrazí inzerát vo formulári, v ktorom môžete urobiť zmeny.

4. Zmazanie inzerátu

Vo Vašom profile máte výpis všetkých Vašich zverejnených inzerátov. U každého inzerátu máte možnosť zvoliť tlačidlo Zmazať inzerát. Po jeho zvolení, sa Vás systém opýta ešte raz, či skutočne chcete inzerát zmazať, pokiaľ odpoviete Áno, inzerát bude zmazaný.

Ako to funguje pre Študenta

1. Zaregistruj sa (vytvorte si registračný účet, tzv. profil) na portálu

    

Na portálu vyplňte Vaše osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • E-mailová adresa,
 • pohlavie,
 • a označte, že súhlasíte so súhlasmi, viac informácii k súhlasom nájdete v Podmienkach používania.

Pre ochranu pred robotmi nasleduje vyplnenie captcha.

Kliknutím na tlačidlo Registrovať sa odošle do Vašej emailovej schránky registračný email, v ktorom je uložený odkaz na potvrdenie registrácie. Po kliknutí na tento odkaz sa dokončí registrácia na portálu.

2. Vyhľadanie Lektora

Kvalitného doručovateľa si nájdete pomocou vyhľadávacieho formuláru, ktorý je umiestnený pod tlačidlom Vyhľadať Lektora. Stačí zadať Vaše mesto a predmet, v ktorom sa chcete doučiť/zdokonaliť.

Vo Vašom profile máte možnosť (tlačidlo) Pridať inzerát.

3. Vloženie inzerátu

Otvorí sa Vám stránka s formulárom, ktorý je potrebné vyplniť.

Najskôr si v kategórii inzerátu zvoľte, možnosť hľadám doučovanie, a následne:

 • zvoľte predmet doučovania,
 • okres alebo mesto, kde by malo doučovanie prebiehať,
 • zvoľte vedomostnú úroveň predmetu,
 • vyplňte pole pre nadpis a popis inzerátu,
 • zvoľte časovú jednotku vyučovacej hodiny (45 minút alebo 60 minút).

Kliknutím na tlačidlo Pridať inzerát sa Váš inzerát uloží a hneď zobrazí na inzertnom portáli.

Pokiaľ by vo vyplnenom formulári boli chyby, portál Vás na nich upozorní, aby ste ich mohli opraviť. Pokiaľ nedôjde k oprave formulára, inzerát sa na portáli nezobrazí.

Platnosť inzerátu je 120 dní. Pred vypršaním platnosti inzerátu bude odoslaný email s odkazom na jeho predĺženie. Ak nebude predĺžená platnosť inzerátu, inzerát bude automaticky deaktivovaný, tz. že sa nebude zobrazovať na portály. Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne inzerát opäť aktivovať (tz. bude ho chcieť zobrazovať na portály) nájde ho vo svojom profile.

4. Úprava inzerátu

Vo Vašom profile máte výpis všetkých Vašich zverejnených inzerátov. U každého aktívneho inzerátu je možnosť zvoliť tlačidlo Upraviť inzerát. Po jeho zvolení, sa Vám zobrazí inzerát vo formulári, v ktorom môžete urobiť zmeny.

5. Zmazanie inzerátu

Vo Vašom profile máte výpis všetkých Vašich zverejnených inzerátov. U každého aktívneho inzerátu je možnosť zvoliť tlačidlo Zmazať inzerát. Po jeho zvolení, sa Vás systém opýta ešte raz, či skutočne chcete inzerát zmazať, pokiaľ odpoviete Áno, inzerát bude zmazaný, tz. nebude sa zobrazovať na portály ani vo Vašom výpise inzerátov, ktorý je vo Vašom profile.